Bếp âu

Bếp âu 6

Liên hệ
Vật liệu: inox 201 Kích thước: 1080x710x800+150mm Công suất: 6 bếp Áp lực gas: 2800pa Sử dụng súng mồi lửa
Xem chi tiết

Bếp âu 4 loại đánh lửa tự động

Liên hệ
Vật liệu: inox 201 Kích thước: 730x710x800+150mm Công suất: 4 bếp Áp lực gas: 2800pa Loại đánh lửa tự động
Xem chi tiết

Bếp âu 4 dúng súng mồi

Liên hệ
Vật liệu: inox 201 Kích thước: 730x710x800+150mm Công suất: 4 bếp Áp lực gas: 2800pa Dùng súng mồi để mồi lửa ...
Xem chi tiết