Kiềng bếp á dẹt

Kiềng dùng cho bếp á Làm bằng gang đúc

Kiềng dùng cho bếp á 

Làm bằng gang đúc 

 

Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây
Nội dung đánh giá chi tiết viết ở đây