Khay inox

Chảo từ inox phi 40, 46, 50, 60

Liên hệ
Vật liệu: inox 430 Bắt từ nhanh, dùng cho bếp công nghiệp, nhà hàng ... Có các phi 40, phi 46, phi 50 và phi 60 ...
Xem chi tiết

Khay hấp hải sản - khay đồ xôi

Liên hệ
Vật liệu : inox 201 Kích thước: 600x400x70 mm độ lỗ phi 5
Xem chi tiết

Khay đột lỗ - khay hấp 430 sâu 7

Liên hệ
Vật liệu : inox 430 Kích thước: 600x400x70 mm độ lỗ phi 5
Xem chi tiết

khay hấp - khay cơm đột lỗ

Liên hệ
vật liệu : inox 430 kích thước: 600x400x50 mm
Xem chi tiết

Khay cơm 201 sâu 7

Liên hệ
Vật liệu: inox 201 Kích thước: 600x400x70 mm
Xem chi tiết

Khay cơm 201 sâu 5

Liên hệ
vật liệu: inox 201 Kích thước: 600x400x50 mm
Xem chi tiết

Khay cơm 430 sâu 7

Liên hệ
Vật liệu: inox 430 Kích thước: 600x400x70 mm
Xem chi tiết

Khay cơm 430 sâu 5

Liên hệ
vật liệu: inox 430 Kích thước: 600x400x50 mm
Xem chi tiết

Khay Gn 1/4 - Khay giữ nóng - topping

Liên hệ
Vật liệu: inox 201x0.8 mm Kích thước: - 265 x 165 x 65 (mm) - 265 x 165 x 100 (mm) - 265 x...
Xem chi tiết

Khay GN 1/2 - Khay topping

Liên hệ
vật liệu: inox 201 x0.8 mm Kích thước: - 265 x 327 x 65 mm - 265 x 327 x 100 mm - 265...
Xem chi tiết

Khay GN 1/1 - Khay topping

Liên hệ
Vật liệu: 201 x 0.8mm Kích thước: - 530 x 325 x 65 mm - 530 x 325 x 100 mm -...
Xem chi tiết

Khay GN 1/6 - khay buffet

Liên hệ
Vật liệu: inox 201 x0.8mm Kích thước: - 165 x 176 x 65 mm - 165 x 176 x 100 mm - 165 x...
Xem chi tiết