khay hấp - khay cơm đột lỗ

vật liệu : inox 430 kích thước: 600x400x50 mm

vật liệu : inox 430 

kích thước: 600x400x50 mm

Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây
Nội dung đánh giá chi tiết viết ở đây