Khay GN 1/6 - khay buffet

Vật liệu: inox 201 x0.8mm Kích thước: - 165 x 176 x 65 mm - 165 x 176 x 100 mm - 165 x 176 x 150 mm - 165 x 176 x 200 mm

Vật liệu: inox 201 x0.8mm

Kích thước: 

- 165 x 176 x 65 mm

- 165 x 176 x 100 mm

- 165 x 176 x 150  mm

- 165 x 176 x 200 mm

Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây
Nội dung đánh giá chi tiết viết ở đây