Khay Gn 1/4 - Khay giữ nóng - topping

Vật liệu: inox 201x0.8 mm Kích thước: - 265 x 165 x 65 (mm) - 265 x 165 x 100 (mm) - 265 x 165 x 150 (mm) - 265 x 165 x 200 (mm)

Vật liệu: inox 201x0.8 mm

Kích thước: 

- 265 x 165 x 65 (mm)

- 265 x 165 x 100 (mm)

- 265 x 165 x 150 (mm)

- 265 x 165 x 200 (mm)

Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây
Nội dung đánh giá chi tiết viết ở đây