Khay GN 1/3 - khay buffet - khay chè- khay salat

Khay làm bằng inox 201 dày 0.8mm Kích thước: - 325 x 176 x 65 mm - 325 x 176 x 100 mm - 325 x 176 x 150 mm - 325 x 176 x 200 mm

Khay làm bằng inox 201 dày 0.8mm

Kích thước: 

- 325 x 176 x 65 mm

- 325 x 176 x 100 mm

- 325 x 176 x 150 mm

- 325 x 176 x 200 mm

Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây
Nội dung đánh giá chi tiết viết ở đây