Khay GN 1/2 - Khay topping

vật liệu: inox 201 x0.8 mm Kích thước: - 265 x 327 x 65 mm - 265 x 327 x 100 mm - 265 x 327 x 150 mm - 265 x 327 x 200 mm

vật liệu: inox 201 x0.8 mm

Kích thước: 

- 265 x 327 x 65 mm

- 265 x 327 x 100 mm

- 265 x 327 x 150 mm

- 265 x 327 x 200 mm

Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây
Nội dung đánh giá chi tiết viết ở đây