Khay GN 1/1 - Khay topping

Vật liệu: 201 x 0.8mm Kích thước: - 530 x 325 x 65 mm - 530 x 325 x 100 mm - 530 x 325 x 150 mm - 530 x 325 x 200 mm

Vật liệu: 201 x 0.8mm

Kích thước: 

- 530 x 325 x  65 mm

- 530 x 325 x  100 mm

- 530 x 325 x  150 mm

- 530 x 325 x  200 mm

Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây
Nội dung đánh giá chi tiết viết ở đây