Khay đột lỗ - khay hấp 430 sâu 7

Vật liệu : inox 430 Kích thước: 600x400x70 mm độ lỗ phi 5

Vật liệu : inox 430 

Kích thước: 600x400x70 mm

độ lỗ phi 5 

Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây
Nội dung đánh giá chi tiết viết ở đây