Khay cơm 430 sâu 7

Vật liệu: inox 430 Kích thước: 600x400x70 mm

Vật liệu: inox 430 

Kích thước: 600x400x70 mm

Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây
Nội dung đánh giá chi tiết viết ở đây