Khay cơm 430 sâu 5

vật liệu: inox 430 Kích thước: 600x400x50 mm

vật liệu: inox 430 

Kích thước: 600x400x50 mm

Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây
Nội dung đánh giá chi tiết viết ở đây