chảo từ thép

vật liệu: thép dày 2 ly Chảo bắt từ nhanh dùng cho bếp công nghiệp, suất ăn công nghiệp, nhà hàng ... Có các phi 40, phi 50

vật liệu: thép dày 2 ly 

Chảo bắt từ nhanh dùng cho bếp công nghiệp, suất ăn công nghiệp, nhà hàng ...

Có các phi 40, phi 50 

Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây
Nội dung đánh giá chi tiết viết ở đây