Chảo từ inox phi 40, 46, 50, 60

Vật liệu: inox 430 Bắt từ nhanh, dùng cho bếp công nghiệp, nhà hàng ... Có các phi 40, phi 46, phi 50 và phi 60

Vật liệu: inox 430

Bắt từ nhanh, dùng cho bếp công nghiệp, nhà hàng ...

Có các phi 40, phi 46, phi 50 và phi 60 

Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây
Nội dung đánh giá chi tiết viết ở đây