Chảo inox 201 phi 43 có cán cầm

Vật liệu inox 201 dày 2 ly chảo phi 43 cm có cán dài Chảo phù hợp dùng cho nhà hàng, xuất ăn công nghiệp ...

Vật liệu inox 201 dày 2 ly 

chảo phi 43 cm có cán dài 

Chảo phù hợp dùng cho nhà hàng, xuất ăn công nghiệp ...

Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây
Nội dung đánh giá chi tiết viết ở đây