CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

 ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

 

BIÊN BẢN BÀN GIAO HÀNG HÓA

 

 - Căn cứ vào hợp đồng mua bán số …/…/HĐMB/TA-…                                                                                                

 - Căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ của hai bên.       

 - Hôm nay ngày tháng …. năm                          

   Chúng tôi gồm các bên như sau:

BÊN MUA HÀNG :

Địa chỉ

:

 

Đại diện

:

Ông

Chức vụ

:

Giám đốc

Mã số thuế

:

 

 

 

 

BÊN BÁN HÀNG: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI  KỸ THUẬT THÁI AN

Địa chỉ

:

Số nhà 33, đường Khương Trung mới, P. Khương Trung, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội

Đại diện

:

Ông Lê Thuận

Chức vụ

:

Giám đốc

Mã số thuế

:

0106009605

 

 

 

 

               

  Sau khi tiến hành kiểm tra xác định hàng hóa đúng số lượng, trủng loại, quy cách theo hợp      đồng mua bán số …/…/HĐMB/TA-…, hai bên cùng ký kết biên bản bàn giao  thiết bị như sau:

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Bên mua đã nhận đầy đủ về số lượng, chủng loại, quy cách, mới 100%.
  2. Hai bên nhất trí thông qua biên bản, biên bản được lập thành 2 bản , mỗi bên giữ một bản có giá trị pháp lý như nhau

ĐẠI DIỆN BÊN MUA

ĐẠI DIỆN BÊN BÁN