BẾP GAS CÔNG NGHIỆP

Bếp xào đôi BXTA 2.2

Liên hệ
Bếp xào đôi BXTA 2.2 KT: 1200x750x800/1150 mm ...
Xem chi tiết

Bếp xào đôi BXTA 2.1

Liên hệ
Bếp xào đôi BXTA 2.1 KT: 1200x750x800/1150 mm 1500x750x850/1150 mm ...
Xem chi tiết

Bếp xào đôi BXTA2.3

Liên hệ
Bếp xào đôi BXTA 2.3 KT: 1200x750x800/1150 mm 1500x750x850/1150 mm ...
Xem chi tiết

Bếp xào 3 BXTA3.2

Liên hệ
Bếp xào ba BXTA3 KT: 1800x750x800/1150 mm 2000x80...
Xem chi tiết

Bếp hầm đơn BHTA1

Liên hệ
Bếp hầm đơn, bếp hầm đôi KT...
Xem chi tiết

Bếp hầm đôi BHTA2

Liên hệ
Bếp hầm đơn, bếp hầm đôi KT...
Xem chi tiết