Bếp chiên nhúng

Chiên nhúng điện 4Lit ZH4L, ZH4L-2

Liên hệ
Chiên nhúng điện ( 4L) ZH4L, ZH4L-2 Model: ZH4L: Chiên nhúng điện đơn 1 hộc 1 vợt ...
Xem chi tiết

Chiên nhúng điện 8Lit ZH8L2

Liên hệ
Chiên nhúng điện 8Lit Model: ZH8L: chiên nhúng điện đơn 1 hộc 1 vợt ...
Xem chi tiết

Chiên nhúng gas 5.5Lit ZH72

Liên hệ
Chiên nhúng gas 5.5Lit Model: ZH71: chiên nhúng gas đơn 1 hộc 1 vợt...
Xem chi tiết

Chiên nhúng và rán phẳng điện ZH851

Liên hệ
Chiên nhúng và rán phẳng điện ZH851 KT: 760x650x500 mm Điện: 220V/ ...
Xem chi tiết

Chiên nhúng điện ZH12L.2

Liên hệ
Chiên nhúng điện 8 L Model: ZH12L: chiên nhúng đơn 1 hộc 1 vợt...
Xem chi tiết

Bếp chiên nhúng dùng gas

Liên hệ
Bếp chiên nhúng dùng gas 5L, 11L Bếp đơn:...
Xem chi tiết

Bếp chiên nhúng điện đơn đôi 5L, 10L

Liên hệ
Bếp chiên nhúng điện 5L, 10L Bếp...
Xem chi tiết