Bếp âu 6

Vật liệu: inox 201 Kích thước: 1080x710x800+150mm Công suất: 6 bếp Áp lực gas: 2800pa Sử dụng súng mồi lửa

Vật liệu: inox 201 

Kích thước: 1080x710x800+150mm

Công suất: 6 bếp

Áp lực gas: 2800pa

Sử dụng súng mồi lửa 

Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây
Nội dung đánh giá chi tiết viết ở đây