Bếp âu 4 loại đánh lửa tự động

Vật liệu: inox 201 Kích thước: 730x710x800+150mm Công suất: 4 bếp Áp lực gas: 2800pa Loại đánh lửa tự động

Vật liệu: inox 201 

Kích thước: 730x710x800+150mm

Công suất: 4 bếp 

Áp lực gas: 2800pa

Loại đánh lửa tự động 

Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây
Nội dung đánh giá chi tiết viết ở đây