Thiết bị bếp âu

Bếp rán phẳng nhăn điện ZH922

Liên hệ
Bếp rán phẳng nhăn điện ZH922 KT: 760x600x380 mm Điện: 220V-240V, 6 Kw ...
Xem chi tiết

Chiên nhúng điện 4Lit ZH4L, ZH4L-2

Liên hệ
Chiên nhúng điện ( 4L) ZH4L, ZH4L-2 Model: ZH4L: Chiên nhúng điện đơn 1 hộc 1 vợt ...
Xem chi tiết

Chiên nhúng điện 8Lit ZH8L2

Liên hệ
Chiên nhúng điện 8Lit Model: ZH8L: chiên nhúng điện đơn 1 hộc 1 vợt ...
Xem chi tiết

Chiên nhúng gas 5.5Lit ZH72

Liên hệ
Chiên nhúng gas 5.5Lit Model: ZH71: chiên nhúng gas đơn 1 hộc 1 vợt...
Xem chi tiết

Chiên nhúng và rán phẳng điện ZH851

Liên hệ
Chiên nhúng và rán phẳng điện ZH851 KT: 760x650x500 mm Điện: 220V/ ...
Xem chi tiết

Chiên nhúng điện ZH12L.2

Liên hệ
Chiên nhúng điện 8 L Model: ZH12L: chiên nhúng đơn 1 hộc 1 vợt...
Xem chi tiết

Lò nướng salamender gas 4 và 6 họng

Liên hệ
Lò nướng salamender 4 họng và 6 họng Model : YF14 :...
Xem chi tiết

Lò nướng salamender điện ZH600LS

Liên hệ
Salamender điện nướng bề mặt ...
Xem chi tiết

Lò nướng salamender điện Zh936, ZH937

Liên hệ
Lò nướng salamender điện Model: ZH936 ...
Xem chi tiết