Bếp á, xào, hầm, nướng

Bếp hầm điện từ đơn/ đôi

Liên hệ
Bếp hầm điện từ đơn/ đôi * Kích thước: 650*750*1200 mm, 380V/50Hz, 12KW bếp đơn * Kích thước: 1300*750*1200 mm, 380V/50Hz, 2x12KW bếp...
Xem chi tiết

Bếp xào đôi BXTA 2.2

Liên hệ
Bếp xào đôi BXTA 2.2 KT: 1200x750x800/1150 mm ...
Xem chi tiết

Bếp xào đôi BXTA 2.1

Liên hệ
Bếp xào đôi BXTA 2.1 KT: 1200x750x800/1150 mm 1500x750x850/1150 mm ...
Xem chi tiết

Bếp xào đôi BXTA2.3

Liên hệ
Bếp xào đôi BXTA 2.3 KT: 1200x750x800/1150 mm 1500x750x850/1150 mm ...
Xem chi tiết

Bếp xào 3 BXTA3.2

Liên hệ
Bếp xào ba BXTA3 KT: 1800x750x800/1150 mm 2000x80...
Xem chi tiết

Bếp hầm đơn BHTA1

Liên hệ
Bếp hầm đơn, bếp hầm đôi KT...
Xem chi tiết